Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Regler och rättigheter för examination

Legitimering

Du ska alltid kunna uppvisa giltig och godkänd legitimation i samband med examinationer, även vid digital examination på distans med Dugga. Godkända legitimationer är pass, svenska körkort och identitetskort. Om giltig legitimation inte kan uppvisas vid examinationstillfället får du inte genomföra salsexaminationen.

Examinationsresultat och rättningstid

Examinationen ska vara rättad inom 15 arbetsdagar, om inte särskilda skäl finns.

När din lärare eller examinator har rättat din examination registreras ditt resultat i Ladok Länk till annan webbplats..

Rätt till omexamination och genomgång av underkänd examination

Efter varje examination har du som student rätt till genomgång av underkänd examination och till att få förklaring till varför ett visst betyg givits. Kontakta kursansvarig.

Om du har blivit underkänd två gånger i samma examination så har du rätt att ansöka om en annan examinator inför en ny examination, om inte särskilda skäl talar mot det.

Institutionen för vårdvetenskap
Du har rätt till en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Det erbjuds normalt två omexaminationer per termin. För läkemedelsexaminationer erbjuds fyra omexaminationer per termin.

Institutionen för socialvetenskap
Du har rätt till en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Det erbjuds två omexaminationer i nära anslutning efter ordinarie tentamen, men beroende på när en kurs ges på terminen kan detta variera. Detta framgår i kursplanen för respektive kurs, se kursplan.

Mer utförlig information om examinationstillfällen finns även i studieguiden till din kurs, se itslearning.

Särskilda behov vid examination
Har du särskilda behov vid examination? Läs mer här om hur du går tillväga för att få hjälp. Länk till annan webbplats.

Fusk och plagiat
Det är inte tillåtet att försöka att fuska eller vilseleda examinatorn vid en examination. Varje fall av misstänkt fusk och plagiat anmäls. Det kan leda till beslut om varning eller avstänging från utbildningen och få stor inverkan på dina studier. Läs mer om fusk och plagiat Länk till annan webbplats. vid examination och om disciplinära åtgärder Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: .

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade