Ersta Sköndal högskolas logotype
Sök på Google

MENY

Frågor om antagning och registrering

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om antagning och registrering.

Bild på glödlampa

VIKTIGA DATUM FÖR ANMÄLAN OCH ANTAGNING TILL PROGRAM OCH KURSER

Se alla viktiga datum här.

Vanliga frågor om sjuksköterskeprogrammet

frågor om ANTAGNING

Hur söker jag till Ersta Sköndal Bräcke högskolas sjuksköterskeprogram?

Du söker till sjuksköterskeprogrammet via antagningsenheten på www.antagning.selänk till annan webbplats

Vilka handlingar ska jag skicka in och vart skickar jag dem?

De handlingar du ska skicka in är de som krävs för behörighet (mer information om behörighet se nedan) till programmet. På www.antagning.selänk till annan webbplats finns mer information om vilka handlingar du ska skicka in. Antagning till det 3-åriga sjuksköterskeprogrammet sköts av antagningsenheten på UHR (universitets- och högskolerådet) och det är till dem alla handlingar skickas.

Vilken behörighet behöver jag för att söka sjuksköterskeprogrammet, 180hp?

För behörighet till sjuksköterskeprogrammet, 180hp krävs att du har grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet enligt följande:

 • Områdesbehörighet 16:
  Lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A) eller
 • Områdesbehörighet A14: Lägst betyget E i Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Biologi 1). Naturkunskap 2 kan ersättas med motsvarande kurser i omvårdnadsprogrammet.

Urvalsgrunder är betyg och resultat från högskoleprovet.

Hur går antagningen till?

Antagningen sköts av antagningsenheten på universitets- och högskolerådet. Du når dem enklast via deras sida www.antagning.selänk till annan webbplats. Det är till dem du vänder dig för att söka till vårt 3-åriga sjuksköterskeprogram.

När får jag information om jag har kommit in på den sökta utbildningen?

Antagningsbeskedet får du via antagningsenheten (UHR- universitets- och högskolerådet).
Det första antagningsbeskedet för höstterminen får du första eller andra veckan i juli månad och det andra antagningsbeskedet får du i slutet av juli/ i början av augusti. Det första antagningsbeskedet för vårterminen får du ungefär i mitten av december och det andra antagningsbeskedet får du i början av januari. Det är viktigt att du inte glömmer att tacka ja/nej om du har blivit antagen eller står som reserv.

Vad händer om jag inte kan komma på registrering och terminsupprop?

Om du får förhinder att komma på registrering eller upprop är det viktigt att du hör av dig till studiehandläggarna på, utbildningsstod@esh.se innan, annars kan du förlora din plats.

Hur många utbildningsplatser har sjuksköterskeprogrammet, 180hp och hur många tar ni in?

Vi har ca 100 platser och tar oftast in ett överintag på 30-40 studenter inför registrering och terminsupprop.

frågor om RESERVANTAGNING

Hur gör jag som har en reservplats?

Glöm inte att tacka ja till reservplatsen efter första antagningsbeskedet. Visar det sig att vi behöver ta in fler reserver kommer besked att ges via antagning.se. Det är viktigt att du har lämnat korrekt telefonnummer och e-postadress i ansökan så att vi lätt kan nå dig, om det skulle behövas. Reservantagningen pågår ca en vecka in i terminen. Senare än så kallar vi inte in några fler.

Vilken information får jag som reserv?

Som reserv får du inte ett mejl från högskolan förrän du har blivit antagen, d.v.s. att besked har kommit från antagning.se.

Jag har reservplats 25, hur stora är mina chanser att komma in på den sökta utbildningen?

Dina chanser att bli antagen beror mycket på hur många antagna som avstår sin plats i den urvalsgrupp du står som reserv.
Vi tar oftast in fler studenter än det finns platser eftersom vi vet av erfarenhet att det alltid faller bort några vid registrering eller terminsupprop.

jag har kommit in. vad händer nu?

Jag har kommit in på utbildningen. Hur får jag information om upprop etc?

Alla antagna får ett mejl med information om registrering, upprop, schema, litteratur och inloggningningsuppgifter till våra system. Mejlet skickas ut i nära anslutning till terminsstart.

Vad händer om jag inte kan komma på registrering och terminsupprop?

Om du får förhinder att komma på registrering eller upprop är det viktigt att du hör av dig till studiehandläggarna på, utbildningsstod@esh.se innan, annars kan du förlora din plats.

När börjar och slutar terminerna?

Du hittar aktuella terminstider här (länken öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Institutionen har inga sport- och påsklov. Vi har dock juluppehåll. Ledigheter under sportlovs- och påskveckorna beviljas därför inte.

Kan jag tillgodoräkna poäng?

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna tidigare poäng?

Har du kommit in på utbildningen ska du i god tid ansöka om tillgodoräknande. Ansökan kan du få från studiehandläggarna, hitta på högskolans lärplattform Itslearning eller på studentwebben. Alla önskemål om tillgodoräknande lämnas in samtidigt till studiehandläggaren. Det är viktigt att all information som betygsunderlag, kursplan och litteraturlistor bifogas med i ansökan, annars kan den inte behandlas. Mer information om ansökan finner du på blanketten.

Länk till blankett om ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieuppehåll och studieavbrott - vad är det?

Studieuppehåll/ studieavbrott, vad innebär det?

Som student kan du ansöka om studieuppehåll om du skulle behöva ta en termin eller två ledigt från studierna. Ansökan kan du få av studiehandläggarna, hitta på högskolans lärplattform itslearning eller studentwebben. Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen och inte kan återkomma.

Länk till blankett om ansökan.

hur mycket verksamhetsintegrerat lärande är det?

Hur mycket verksamhetsintegrerat lärande är det i sjuksköterskeprogrammet, 180hp
och var är den förlagd?

Under utbildningarna förekommer verksamhetsintegrerat lärande (VIL) under minst 5 veckor vid 7 olika tillfällen. Under VIL är 30 timmar/vecka förlagda till olika verksamhetsområden runt om i Stockholms län. Dessa 30 timmar/vecka är obligatoriska, vilket innebär att komprimering av tid eller ledighet under VIL inte beviljas. Utöver detta kan även andra moment vara obligatoriska under VIL. Tiderna under VIL kommer att variera mellan klockan 07 och 22 vardagar samt helger. Någon enstaka nattjänstgöring kan vara aktuell om handledaren bedömer det som värdefullt för studenten att kunna nå kursens lärandemål.

Verksamhetsområden:

 • Vård av äldre
 • Somatisk vård
 • Palliativ vård
 • Psykiatrisk vård
 • Primärvård

Vanliga frågor om specialistsjuksköterskeutbildningar avancerad nivå

Vilka utbildningar har ni på avancerad nivå?

Ersta Sköndal Bräcke högskola - Institutionen för vårdvetenskap har på avancerad nivå:

 • Masterprogram i vårdvetenskap - palliativ vård, ingen antagning till höstterminen 2021
 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning palliativ vård samordnat med Sophiahemmet Högskola
 • Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård
 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeprogram: vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom, ingen antagning till höstterminen 2021
 • Fristående kurser

Vilka fristående kurser har ni? Var hittar jag information om dem? När går de?

Vi har olika fristående kurser beroende på termin. Information om vilka fristående kurser vi har för respektive termin finns här på hemsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken behörighet krävs till era utbildningar på avancerad nivå?

För våra program och kurser krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet. För mer information se under respektive program och kurs på hemsidan.

Hur gör jag för att söka?

För våra program på avancerad nivå har vi central antagning och du söker via antagningsenheten (UHR-universitets – och högskolerådet) på www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För våra fristående kurser på avancerad nivå har vi lokal antagning och du söker enklast via vår hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökningsblanketten finner du under Fristående kurser i vårdvetenskap. Det är viktigt att du skickar in alla de handlingar som krävs för behörighet, ofullständig ansökan behandlas ej. Ansökningshandlingarna skickar du in till institutionens studiehandläggare.

När får jag information om jag har kommit in på den sökta utbildningen/kursen?

Har du sökt till ett av våra program på avancerad nivå får du antagningsbeskedet via antagningsenheten (UHR- universitets- och högskolerådet). Det är viktigt att du inte glömmer att tacka ja/nej om du blivit antagen eller står som reserv. Observera att vi endast har antagning till höstterminen.

Har du sökt till någon av våra fristående kurser på avancerad nivå får du ett mejl med antagningsbeskedet. Detta får du i god tid innan kursstart. Det är viktigt att du tackar ja/nej om du blivit antagen.

Jag har kommit in på utbildningen. Hur får jag information om programstart och kursstart?

Alla antagna får ett mejl med information om kurs- eller programstart. När du tackat ja till din utbildning får du ett mejl med inloggningsuppgifter till våra system. Där hittar du information såsom studieguide, schema/kurstider och kursplan med litteraturlista.

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna tidigare tagna poäng?

Har du kommit in på utbildningen ska du i god tid ansöka om tillgodoräknande. Ansökan kan du få från studiehandläggarna, hitta på högskolans lärplattform itslearning eller studentwebben. Alla önskemål om tillgodoräknande lämnas in samtidigt till studiehandläggarna. Det är viktigt att all information som betygsunderlag, kursplaner och litteraturlistor bifogas med i ansökan, annars kan den inte behandlas. Mer information om ansökan finner du på blanketten.

Länk till blankett om ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieuppehåll och studieavbrott, vad innebär det?

Som student kan du ansöka om studieuppehåll om du skulle behöva ta en termin eller två ledigt från studierna. Ansökan kan du få av studiehandläggarna, hitta på högskolans lärplattform itslearning eller studentwebben. Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen och inte kan återkomma.

Länk till blankett om ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om socionomprogrammet

Du hittar svar på många frågor - inklusive uppgift om terminsstart på hemsidan (länken öppnas i nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är det för behörighetskrav till socionomprogrammet, 210 hp?

För behörighet till socionomprogrammet krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet: samhällskunskap A eller 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c. Urvalsgrunder är betyg och högskoleprov. För mer information om behörighet se www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har även en intervjuantagningskvot. Läs mer om intervjuantagning på www.esh.se/socionomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag till socionomprogrammet, 210 hp?

Du ansöker till socionomprogrammet via antagningsenheten www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söker du via intervjuantagningskvot måste du både göra en anmälan och registrering på vårt program på www.antagning.se samt göra intresseanmälan via en länk på vår hemsida som är öppen under samma tid som den nationella antagningsomgången för att söka via intervjukvoten. Blir du antagen via intervjukvoten får du besked om det på ditt konto på antagning.se där du tackar ja/nej till din plats. Behörighetskraven är samma som när du söker bara på betyg

När ska jag ansöka?

Ansökningen öppnar den 15 mars och sista dagen att söka är 15 april.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

De handlingar du ska skicka in är de som krävs för behörighet (mer information om behörighet se ovan) till programmet. På www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om vilka handlingar du ska skicka in.

Hur lång är utbildningen?

3,5 år, studierna bedrivs på helfart.

Hur många antas till socionomprogrammet?

80 studenter antas varje hösttermin.

Var ges utbildningen?

Socionomprogrammet håller till vid campus Sköndal söder om Stockholm.
Herbert Widmans väg 12.

När får jag information om jag har kommit in på den sökta utbildningen?

Antagningsbeskedet får du via antagningsenheten (UHR- universitets- och högskolerådet).
Det första antagningsbeskedet för höstterminen får du i början av juli månad och det andra antagningsbeskedet får du i början av augusti.

Jag har kommit in på utbildningen. Hur får jag information om upprop etc?

Alla antagna får ett brev hemskickat med information om registrering, upprop, schema, litteratur och inloggning till vår plattform. Brevet skickas ut i nära anslutning till terminsstart.

Vad händer om jag inte kan komma på registrering och terminsupprop?

Om du får förhinder till att komma på registrering eller upprop är det viktigt att du hör av dig till studiehandläggarna innan, annars kan du förlora din plats.

Hur gör jag som har en reservplats?

Visar det sig att vi behöver ta in reserver kommer studiehandläggarna att ringa in de reserver som behövs. Det är viktigt att du har lämnat ditt telefonnummer i ansökan så att vi lätt kan nå dig. Får vi inte tag på dig fortsätter vi att ringa till nästa person i reservkön. Reservantagningen pågår ca två veckor in i terminen. Senare än så ringer vi inte in några fler.

Vilken information får jag som reserv?

Som reserv får du inte hem något informationsbrev från högskolan förrän du har blivit antagen, d.v.s. att studiehandläggaren har ringt dig och erbjudit en plats.

När startar utbildningen?

Höstterminen startar vecka 34.

Hur mycket verksamhetsförlagd utbildning är det på socionomprogrammet?

Verksamhetsförlagd utbildning sker löpande från termin 1. För detaljerad kursplan besök www.esh.se/socionom.

Jag har en funktionsnedsättning, kan jag få hjälp med mina studier?

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder alla studenter att studera på lika villkor i en tillgänglig studiemiljö. Läs mer här.

Vilka krav gäller om jag inte har grundläggande behörighet?

Du som har avgångsbetyg eller slutbetyg och inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet har fått extra tid innan kraven skärps.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta utbildningsstod@esh.se för att komma i kontakt med en studiehandläggare.


Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@esh.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket.ersta@esh.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@esh.se

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade