Ersta Sköndal högskolas logotype
Sök på Google

MENY

Nya rekommendationer för studerande på verksamhetsförlagd utbildning

[Uppdaterad 2020-12-04] Förtydligande angående rekommendationer för gravida.

Gravida studenter och VFU med anledning av covid-19 pandemin -försiktighetsprincipen ska råda

Gravida ska inte vårda patienter med covid-19. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast efter ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Läs mer här: https://www.av.se/nyheter/2020/gravida-och-covid-19-pa-arbetsplatsen--forsiktighetsprincipen-ska-rada/länk till annan webbplats

Både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket anger att det finns begränsad forskning och information om covid-19 och graviditet. Då kunskapsläget är oklart ska försiktighetsprincipen råda menar Arbetsmiljöverket, alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få. Arbetsmiljölagstiftningen omfattar även studenter som gör VFU ute i vårdverksamheter.

  • Om du är gravid och ska göra VFU är det viktigt att du kontaktar högskolan, se kontaktuppgifter nedan.
  • Byte av VFU-plats kan inte erbjudas. Student som på grund av graviditet inte kan genomföra/ slutföra sin VFU på grund av graviditet beviljas studieuppehåll med garanterad plats vid återupptagande av studierna. Kontakta din din VFU-samordnare, se kontaktuppgifter nedan.

Studenter på IVV kontaktar studierektor Mona Söderlund mona.soderlund@esh.se
Studenter på ISV kontaktar VFU-samordnare Lena Blomquist lena.blomquist@esh.se

Provtagning för pågående eller misstänkt pågående Covid -19 sjukdom för studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Studenter som har verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt eller vistas i vårdgivarens lokaler, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För sjuka studenter inom vård och omsorg finns en separat provtagningsprocess. Syftet är att ge snabbare provsvar.

  • Information om hur du går tillväga för provtagning finns på itslearning

Med anledning av covid-19 finns nu nya rekommendationer för studerande på verksamhetsförlagd utbildning.

  • För studenter gäller samma nivå av skyddsutrustning som för medarbetare, varken mer eller mindre.
  • Studenter kan inte välja bort VFU-plats där det finns covid-patienter – alternativ VFU-plats kan ej erbjudas.

Läs mer på Region Stockholms webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@esh.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket.ersta@esh.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@esh.se

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade