Ersta Sköndal högskolas logotype
Sök på Google

MENY

Examination

examination

En examination innebär att du som student prövas för betyg på del av en kurs eller på en hel kurs. Examinationen innebär att din lärare eller en examinator testar dina kunskaper genom en uppgift eller tentamen. Läraren eller examinatorn betygsätter din tentamen. Bedömning sker ofta med återkoppling till dig på inlämnad tentamen och betyg ser du i LADOK.

Examinationer sker vanligtvis via lärplattformen itslearning eller via systemet för digital examination som heter Dugga.

 • Endast under våren 2021 för Institutionen för vårdvetenskap: Hemexaminationer – här får student examinationsunderlag via epost för hemexaminationer

Du ska alltid legitimera dig i samband med examination även vid digital examination på distans med Dugga.

Rättningstiden för examination ska inte överstiga mer än 15 arbetsdagar om inte särskilda skäl finns.

Efter varje examination har studenten rätt till genomgång av underkänd examination och få förklaring till varför ett visst betyg givits.

 • Institutionen för vårdvetenskap: Du har rätt till en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Det erbjuds normalt två omexaminationer per termin (för läkemedelsexaminationer erbjuds fyra omexaminationer per termin).
 • Institutionen för socialvetenskap: Du har rätt till en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Erbjudes 2 omexaminationer i nära anslutning efter ordinarie tenta, men beroende på när en kurs ges på terminen kan detta variera. Detta framgår i kursplanen för respektive kurs, se kursplan.

Om du har blivit underkänd två gånger i samma examination så har du rätt att ansöka om en annan examinator inför en ny examination, om inte särskilda skäl talar mot det.

Mer utförlig information om examinationstillfällen finns även i Studieguiden till din kurs.

Regler för salexamination

Länk till dokument om Regler för salsexamination vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.pdf

Examinationsschemat

 • För Institutionen för vårdvetenskap finns examinationsschemat publicerat på Itslearning under Institutionen för vårdvetenskap - dokument och information.
 • För Institutionen för socialvetenskap finns ett dokument som heter “Examinationsformer och lärandemål”.

examinationsresultat

Resultatet på din examination publiceras senast 15 arbetsdagar efter examinationsdatumet om inte särskilda skäl finns.

anmälan till examination

 • Institutionen för vårdvetenskap: Du ser i examinationsschemat om du behöver anmäla dig till examinationen. Anmälan till examinationen sker via studentmejl.
 • Institutionen för socialvetenskap: Har ett dokument som heter ”Examinationsformer och lärandemål” som ger detaljerad information om alla examinationer på en kurs.

Vid anmälan via studentmejl kommer du att få anmälningsmejlet 21 dagar innan examinationen. Du ska anmäla dig senast 10 arbetsdagar innan examinationsdagen. När anmälan är genomförd när du får en bekräftelse till din studentmejl (ESBH-mejl). Om du inte får någon bekräftelse anses du inte har anmält dig. Inga efteranmälningar tas emot.

Vid frågor som rör själva examination, kontakta kursansvarig/examinator.

Omexamination

För att kunna skriva en omexamination måste du ha en aktuell registrering på kursen. Vilka kursregistreringar du har, ser du i LADOK.

Om registrering saknas, kontaktar du studiehandläggarna via
utbildningsstod@esh.se

När registrering är klar kan du anmäla dig till examination/omexamination.

Högskolan har inga examinations- eller omexaminationsperioder.

Digital examination

Om du ska skriva din digitala examination i ett examinationsrum via Teams eller Zoom krävs:

 • Internetuppkoppling med lägst 10 Mbit/s
 • Webbläsaren Google Chrome installerad i din dator (för använda Dugga)
 • Headset
 • Extern webbkamera och/eller
 • Mobiltelefon med appen för Teams eller Zoom installerad

Läs mer här om examination i Dugga.

särskilda behov vid examination

Har du särskilda behov vid examination?

Läs mer här om hur du går tillväga för att få hjälp.

Fusk och plagiat

Fusk handlar om att du som student med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller liknande. Exempel på fusk är t. ex otillåtna hjälpmedel vid skriftliga prov,ändring av återlämnad rättad skrivning, otillåtet samarbete mellan studenter vid individuella inlämningsuppgifter, kopiering av andra studenters arbeten, avskrift utan korrekt angivande av källa, fabrikation av data, felaktig anteckning om närvaro vid obligatorisk undervisning eller oriktig uppgift om tidigare studieprestation som ska bedömas för tillgodoräknande.

Plagiat är när någon annans text eller bild används i en egen uppsats, hemexamination eller skriftlig inlämningsuppgift utan angivelse av källan, så att det framstår som att arbetet är ditt eget. Plagiat är också när egen tidigare inlämnad text från tidigare kurser – i form av uppsats, hemexaminiation eller skriftlig inlämningsuppgift – används återigen ordagrant utan omarbetning. Det kan handla om dels avsaknad av vidareutveckling av tidigare använt referat från annan litteratur, dels om avsaknad av utvecklad/omarbetad egen analys och/eller personliga reflektioner.

Alla inlämnade examinationer granskas via ett dataprogram för textjämförelse för att upptäcka plagiat.

Om fusk eller plagiat upptäcks rapporteras händelsen till disciplinnämnden. Disciplinnämnden kan i sin tur besluta om varning eller avstängning från utbildningen i upp till sex månader. Avstängning rapporteras i Ladok och även till CSN. Beslutet innebär att du under avstängningen inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan och inte heller utnyttja högskolans bibliotek eller ha tillgång till studentmail eller skolans lokaler. Student som avstängts från högskolan är skyldig att återbetala studiemedel för den tid som avstängningen avser, eftersom en avstängning räknas som ett avbrott i studierna.

Observera är att vissa former av fusk, till exempel urkundsförfalskning eller osant intygande, faller under brottsbalken och kan därmed även föranleda åtal.

FRÅGOR kring

Om du har frågor kring xx, mejla till


FRÅGOR kring

Om du har frågor kring xx, mejla till


Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@esh.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket.ersta@esh.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@esh.se

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade