Ersta Sköndal högskolas logotype
Sök på Google

MENY

Examination

Regler för salexamination

Länk till dokument om Regler för salsexamination vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.pdf

examination

Många examinationer sker via itslearning.

Digital salstentamen

Digital salstentamen innebär att mycket av pappershanteringen och pappersadministrationen försvinner. Examinationerna blir enklare då studenterna arbetar med sin egen dator och avslut av salsexamination sker med mer automatik.

Lärarna har möjlighet att på fler sätt att ge feedback på inlämnade svar och de inlämnade svaren blir lättare att läsa. Studenterna får möjlighet att omdisponera sin text och frågorna kan läsas upp via talsyntes.

Pilottester med online-tentor i Dugga pågår i begränsad omfattning under våren 2020. Pilottesterna fortsätter under hösten 2020.

Fusk och plagiat

Fusk handlar om att du som student med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller liknande. Exempel på fusk är t. ex otillåtna hjälpmedel vid skriftliga prov,ändring av återlämnad rättad skrivning, otillåtet samarbete mellan studenter vid individuella inlämningsuppgifter, kopiering av andra studenters arbeten, avskrift utan korrekt angivande av källa, fabrikation av data, felaktig anteckning om närvaro vid obligatorisk undervisning eller oriktig uppgift om tidigare studieprestation som ska bedömas för tillgodoräknande.

Plagiat är när någon annans text eller bild används i en egen uppsats, hemexamination eller skriftlig inlämningsuppgift utan angivelse av källan, så att det framstår som att arbetet är ditt eget. Plagiat är också när egen tidigare inlämnad text från tidigare kurser – i form av uppsats, hemexaminiation eller skriftlig inlämningsuppgift – används återigen ordagrant utan omarbetning. Det kan handla om dels avsaknad av vidareutveckling av tidigare använt referat från annan litteratur, dels om avsaknad av utvecklad/omarbetad egen analys och/eller personliga reflektioner.

Alla inlämnade examinationer granskas via ett dataprogram för textjämförelse för att upptäcka plagiat.

Om fusk eller plagiat upptäcks rapporteras händelsen till disciplinnämnden. Disciplinnämnden kan i sin tur besluta om varning eller avstängning från utbildningen i upp till sex månader. Avstängning rapporteras i Ladok och även till CSN. Beslutet innebär att du under avstängningen inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan och inte heller utnyttja högskolans bibliotek eller ha tillgång till studentmail eller skolans lokaler. Student som avstängts från högskolan är skyldig att återbetala studiemedel för den tid som avstängningen avser, eftersom en avstängning räknas som ett avbrott i studierna.

Observera är att vissa former av fusk, till exempel urkundsförfalskning eller osant intygande, faller under brottsbalken och kan därmed även föranleda åtal.

Senast uppdaterad: 2020-05-29.

vÅRA CAMPUS

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@esh.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket.ersta@esh.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@esh.se

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade