Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Blanketter

Här hittar du blanketter. Tryck på länken för att ladda ner blanketten (länken öppnas i nytt fönster).

Tillgodoräkna kurser

Du kan ansöka om att tillgodoräkna kurser som du redan tagit på annan högskola eller universitet.

Om du får beviljat ett tillgodoräknande så kan ditt studiemedel minskas eftersom de poäng som du tillgodoräknar dig inte är studiemedelsberättigade. Kontrollera med CSN om ditt studiemedel påverkas.

Regler för tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå , 110.1 kB.

Dispens från behörighetskrav

Är du inte behörig till kommande termin? I särskilda fall kan du få dispens från behörighetsvillkoren.

Programstudenter, ej sjuksköterskeprogrammet

Ansök via blankett nedan genom att trycka på den orangea knappen.

För sjuksköterskestudenter

Läs detta innan du ansöker.  , 102.5 kB.Du som är sjuksköterskestudent ansöker via detta formulär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sista ansökningsdag är 7 juni 2022.

Ladda ner blankett för 
ansökan om dispens från behörighetskrav  , 669.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Studieuppehåll

Skäl för studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller handla om t.ex. vård av barn eller militärtjänstgöring.

Lämna din ansökan terminen före din planerade start, se datum på blanketten.

Osäker på vilka datum du ska fylla i? Terminstiderna finns här.

Ladda ner blankett för 
ansökan om studieuppehåll och 
återupptagande av studier , 316.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Återupptagande av studier

Vid återupptagande av studier efter studieuppehåll ska alla behörighetskrav för den termin/kurs du tillträder vara uppfyllda.

Lämna din ansökan terminen före din planerade start, se datum på blanketten.

Osäker på vilka datum du ska fylla i? Terminstiderna finns här.

Ladda ner blankett för 
ansökan om studieuppehåll och 
återupptagande av studier , 316.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om examensbevis

De kurser som ska ingå i examen ska vara avslutade, d.v.s. dokumenterade med sammanfattningsbetyg. Enskilda moment från oavslutad kurs kan inte ingå i examen.

Ladda ner blankett för 
ansökan om examensbevis , 176.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Meddelande om studieavbrott

En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att sluta en utbildning. Studieavbrott innebär att du stryks från aktuella deltagarlistor, adresslistor, etc. fr.o.m. avbrottsdatum.

En avbrottsnotering läggs även in i Ladok för varje pågående programkurs respektive fristående kurs. De poäng som du har godkänts på under din studietid berörs inte utan kvarligger i Ladok.

Ladda ner blankett för meddelande om studieavbrott , 125.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anstånd med
studiestart

Om man har blivit antagen på en utbildning men inte kan ta platsen i anspråk den termin som utbildningen startar har man möjlighet att få anstånd med studiestarten, det vill säga att man skjuter upp studiestarten.

Anstånd kan inte beviljas om studierna har påbörjats och du är registrerad i Ladok på kurs eller program. I detta fall ansöker du om studieuppehåll.

Ladda ner blankett för ansökan om anstånd med studiestart , 156.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: .

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade