Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Kopiering och utskrifter

Marie Cederschiöld högskola har ett gemensamt system för utskrift, kopiering och scanning tillgängligt för alla studenter. Systemet kallas FollowMeID och fungerar så att man loggar in på valfri kopiator och hämtar ut sina utskrifter, alternativt kopierar sina dokument.

Inloggning i kopiatorn

För att hämta ut en utskrift, eller kopiera

Logga in via skärmen som finns på alla kopiatorer, använd ditt användarnamn från It's Learning. Använd samma lösenord som till studentmailen. Om du har fått en nuddis/tagg/plupp, för att öppna dörrar, så går det registrera den mot systemet. Detta förenklar inloggningen i skrivaren. Instruktioner för detta ligger vid skrivarna.

Pris för kopior/utskrifter

A4: Svartvitt 50 öre per sida, färg 1 kr per sida
A3: Svartvitt 1 kr per sida, färg 2 kr per sida

Utskrift

Utskrift kan ske via datorerna i datorsalarna. Dokument som ska skrivas ut kan hämtas upp från USB-pinne, mail, etc. Utskrift sker alltid i svartvitt, dubbelsidigt om inte annat angivits.

Utskrift från egen dator, surfplatta eller mobil

Skriver du ut från din egna dator, surfplatta eller mobil, så finns instruktioner för det här.
, 695.2 kB.
För att hantera utskriften vid kopiatorn, se avsnittet om inloggning ovan.
Utskriften debiteras när utskriften (pappret) har kommit till utmatningsfacket.

Kopiering

Logga in i kopiatorn enligt ovan, välj sedan med knapparna på kopiatorn (oftast till höger om displayen, knappen ”kopiering”). Ställ in önskat format, färg eller svartvitt, enkelt eller dubbelsidigt. Utskrift sker alltid i svartvitt, om inte annat angivits.

Scanning till e-post

Logga in i kopiatorn enligt ovan, välj sedan med knapparna på kopiatorn (oftast till höger om displayen, knappen”scanning”). Välj "e-mail" i menyn för scanning. Kontrollera att din studentmailadress står där. Välj sedan ok (obs! det går inte att välja andra mail-adresser, det är spärrat av säkerhetsskäl). Välj sedan scanning via dokumentmataren eller direkt via glaset. Följ instruktionerna på skärmen. Kopiatorn levererar en PDF-fil på det scannade dokumentet.

Skrivare/kopiatorer finns tillgängliga vid

Campus Ersta, Stigbergsgatan

  • Källaren
  • Entreplan
  • Plan 3

Campus Sköndal

  • Entreplan , kopierummet
  • Plan 1, datasalen
  • Biblioteket

Betalning

För att betala sina utskrifter/kopior så fyller man på sitt utskriftskonto med pengar. Från detta konto dras sedan pengar efter antal kopior/utskrifter man skriver ut. Man kan kontrollera sitt saldo antingen via skärmen på kopiatorn eller via studentdatorer inne i lokalen via länken https://printer.esh.se Länk till annan webbplats. med samma inloggning som studentmailen.

Observera att betalningen enbart kan göras med datorer i datorsalarna. Risken med andra datorer är att betalningen går förlorad.

Betalning sker via kreditkort och säker betalning. Högskolan erbjuder tre värden/kuponger att ladda på med: 50 kronor, 100 kronor eller 200 kronor.

Högskolan tillämpar en minimibetalning på 50 kr, resp en maxbetalning på 300 kr. Återbetalning vid studieprogrammets slut sker enbart för belopp som överstiger 200 kr.

Alla konton kommer att innehålla 100 kr från start, för nya studenter, första terminen.

Högskolan utnyttjar bankernas centrala webbetalningstjänst DIBS för betalningshantering.

För att betala gör man följande:

1. Logga in i Web-fönstret i Paper Cut. Web-sidans adress: https://printer.esh.se Länk till annan webbplats..
Logga in med ditt studentkonto (7 tecken) och samma lösenord som till övriga system.

2. För att fylla på ditt utskriftskonto väljer du först belopp som skall betalas under "Add Amount". Kontrollera sedan att din användar-ID finns i fältet "PaperCut User". Sedan klickar du på ”Submit”.

3. I fönstret för orderinformation fyller du i dina kontokortsuppgifter och klickar på "Complete".

4. En bekräftelse är sedan synlig i Paper Cut-systemet.

Innan kostnaden dras via ditt utskriftskonto så kontrollerar systemet att utskrift/kopia levererats till skrivaren samt att utmatning av papper har skett. Detta för att minimera risken att utskrifter som försvinner ändå debiteras.


FRÅGOR

Om du har frågor, mejla till studentsupport.it@mchs.se

 

Här hittar du manualer för utskrift

Senast uppdaterad: .

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade