Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

TimeEdit

I TimeEdit hittar du ditt schema och du kan även boka grupprum.

att Logga in på timeedit

Steg 1

Du hittar länk till TimeEdit på studentwebbens startsida i högerspalten "Schema & bokning":

steg 2

Klicka sedan på "student":

steg 3

Logga in genom att ange din studentmail och ditt lösenord:

steg 4

Välj sedan institution.

Om du går på sjuksköterskeprogrammet väljer du "Vårdvetenskap" och om du läser socionomprogrammet väljer du "Socialvetenskap".

Välj "Teologi" om du läser teologi och "Psykoterapi" om du läser psykoterapi.

sök fram ditt schema

Steg 1 & 2

  1. Se till att det står "Denna månad" och sök för resten av terminen. Till exempel "+6 månader".
  2. Sök sedan i "grupper", välj till exempel "Vårdvetenskap" och din termin.

steg 3

Sök fram din grupp, till exempel "A", "B" eller "C" alternativt "Basgrupp" eller annan grupp (det går även att söka fram flera grupper).

steg 4

Välj ”fram till” det datum du vill se schemat.

steg 5

Klicka på "Visa schema".

Senast uppdaterad: .

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade