Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Pedagogiskt seminarium (IVV) och Pedagogiskt forum (ISV)

Pedagogiskt seminarium finns på institutionen för vårdvetenskap (IVV) och pedagogiskt forum på institutionen för socialvetenskap (ISV). Pedagogiskt seminarium består av lärarkollegiet som bjuder in vid valda tillfällen kårrepresentanter och klassrepresentanter att delta. Här sker en öppen dialog mellan lärare och representanter för att lyfta synpunkter och frågor som varje part finner intressanta. Klassrepresentanter har möjlighet att framföra de insamlade synpunkterna och tankarna från sin klass. Kårrepresentanter informerar vad som är aktuellt inom kåren och samlar in information från klassrepresentanter.

Senast uppdaterad: .

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade